Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V nasledujúcich riadkoch nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie.

Spoločnosť Bonikera,s.r.o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane dát(GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z.

Kontaktné údaje spoločnosti:

  • adresa: Bonikera,s.r.o., Sibríska 38, 83102 Bratislava
  • email: info@bonikera.sk
  • telefón: +421 948 528 616

Aké údaje od vás zhromažďujeme?

Pri poskytovaní našich služieb získavame od Vás nasledujúce údaje, ktoré sú potrebné k vybaveniu Vašej objednávky. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých Vám nákup nevieme zaslať a Vašu objednávku vybaviť, ako Vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. Využívame ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru.

 

Bonikera,s.r.o. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou sprostredkovateľov(doručovacie spoločnosti-kuriér), aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.

Právo na vymazanie údajov:

Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na mail: info@bonikera.sk. Zároveň na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť Bonikera,s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Používanie súborov cookies:

Webová stránka pre svoju činnosť využíva takzvané “cookies“. Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.